DMCA – Oznámenie o porušovaní autorských práv

Jednou z našich zásad je odpovedať a následne reagovať na oznámenia o údajnom porušovaní práv, ktoré sú v súlade so zákonom Digital Millennium Copyright (Obsah nájdete na http://www.copyright.gov) a/alebo inými platnými právnymi predpismi duševného vlastníctva resp. zákonmi.

Naša reakcia pri Vašej žiadosti bude zahŕňať zakázanie prístupu k materiálu považovaného za predmet porušovania Vašich práv a následne po preukázaní toho, že ste vlastníkom týchto práv embedovaný obsah zo stránky odstránime.

Ste vlastníkom práv na niektorý z filmov alebo informácií na našej stránke a neželáte si aby boli naďalej zverejnené? Kontaktujte nás prostredníctvom formulára nižšie.

Náležitosti v súlade s právnymi predpismi EÚ, SR, ČR a DMCA

Podanie oznámenia podľa zákona DMCA o odobratí odkazu chráneného autorskými právami, pre držiteľa autorských práv.

Stránka TopFilmy.to rešpektuje duševné vlastníctvo autorov embedovaných videí. Ak máte pocit (resp. ste si istý), že Vaše dielo chránené autorskými právami bolo skopírované a je verejne prístupné na webovej stránke, na ktorú odkazujeme, nahláste nám túto skutočnosť porušenia Vašich autorských práv.

Poskytnite nám náležité informácie:
1. Úplný popis diela chráneného autorskými právami či iného duševného vlastníctva, ktorého sa podľa Vášho tvrdenia porušenie týka
2. Elektronický alebo fyzický podpis (resp. inú jedinečnú a overiteľnú identifikačnú známku) osoby poverenej jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či iného duševného vlastníctva
3. Odkaz/y na konkrétnu/e stránku/y (v rámci stránky TopFilmy.to a jej subdomén), kde sa nachádza/jú odkaz/y, ktorý/é sa podľa Vášho tvrdenia porušenia/í týka/jú
4. Vaše Meno, Adresu, Telefónne číslo a E­mailovú adresu (Tieto informácie slúžia len pre účel kontaktovania z našej strany pre bližšie informácie a pre zaslanie odpovedí na Váš zaslaný podnet, tieto informácie nebudú v žiadnom prípade zneužité na inú činnosť)
5. Vaše prehlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že sporné používanie nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom, inou osobou, ktorej bolo umožnené konať v jeho mene, či zákonné Prehlásenie podpísane Vami, učinené s vedomím trestnej postížiteľnosti za krivú prísahu, že vyššie uvedené informácie vo Vašom oznámení sú presné, a že ste vlastníkom autorských práv či duševného vlastníctva, resp. ste poverený jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či duševného vlastníctva.

Na Váš podnet budeme odpovedať do 5 pracovných dní, pričom reagovať dočasným zablokovaním obsahu budeme hneď po doručení podnetu, resp. do 2 pracovných dní.

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte cez email: [email protected]