Dubček – Krátka jar, dlhá zima (2018)

Dubček – Krátka jar, dlhá zima - (2018) Slovenský dabing

Dubček

1. zdroj
Trailer
landscape

Film spustíte stlačením tlačidla play. Po stlačení tlačidla začnú vyskakovať reklamy, ktorými je potrebné sa preklikať. V reklamách sa môže vyskytovať hazard a erotický obsah.

Pred filmom sa môže prehrať takisto aj 20-30 sekundová video reklama.

Dubček – Krátka jar, dlhá zima (2018)

Dubček – Krátka jar, dlhá zima

Dubček

2018 (19.04.2018)

90 min | AAANetu | Dráma | Historické

Trvalo to krátko. Eufória z pocitu slobody, viera, že sa napravia chyby minulosti, presvedčenie, že sa Československo zmení na demokratickú krajinu a ľudia budú slobodní. Na čele mnohých významných spoločenských zmien stál koncom 60-tych rokov Alexander Dubček. Charizmatický štátnik s dobráckym úsmevom, ktorý vzbudzoval v ľuďoch nádej, že začnú konečne slobodne dýchať. Lenže to, čo Dubček mienil, Brežnev rýchlo zmenil. 21. augusta 1968 vtrhli do Československa vojská piatich armád Varšavskej zmluvy a demokratizačný proces v našej krajine definitívne pochovali. Takto sa začína historicky prvý hraný film o veľkom mužovi československých i slovenských dejín Alexandrovi Dubčekovi. Rozprávačom tohto príbehu je sám Dubček – teda fiction línia je obrazom jeho subjektívneho spomínania, jeho interpretácie historických udalostí roku 1968. Druhá paralelná línia, takisto fiction, sa odohráva v polovici sedemdesiatych rokov. Ide vlastne iba o jeden deň, počas ktorého sa nášmu hrdinovi vynárajú v mysli viac menej dramatické retrospektívy z roku 1968 a ktorý opisuje jeho spoločenské poníženie. Táto línia by mala ťažiskovo zobrazovať jeho život v spoločenskej izolácii, atmosféru špehovania a netolerancie, čo vytvára najostrejší kontrast k línii rozprávania z roku 1968. Tretia línia je non fiction, ilustratívna, vysvetľujúca a, povedzme, dokumentárna, v ktorej sa používajú archívne materiály, čo sú nevyhnutným žánrovým doplnkom dokudrámy, ale aj nevyhnutnou informačnou pomôckou... Ambíciou tvorcov je, aby sa prelínaním týchto troch línií docielila nielen originálnosť, ale aj dramatický oblúk, ktorý bude presvedčivý, a najmä vo fiction sekvenciách divácky príťažlivý. Film o Alexandrovi Dubčekovi je náročný historický videofilm, realizovaný filmovou technológiou a zámerom režiséra je v spolupráci s dramaturgiou a najbližšími spolupracovníkmi vytvoriť dielo, ktoré túto historickú osobnosť priblíži hodnoverným, uveriteľným spôsobom. Bez jej idealizovania, bez heroizovania, ale v ľudsky presvedčivom portréte človeka, ktorý veril v možnosť demokratizácie totalitného režimu, a tak ho nevyhnutne musel stretnúť osud Ikara svojej doby.


Domov » AAANetu » Dubček – Krátka jar, dlhá zima (2018)

Adrian Jastraban

Alexander Dubček (a.z.)

Dubček - Krátka jar dlhá zima

Dubček - krátké jaro dlouhá zima

Ivo Novák

Jiří Zapletal

Laco Halama

Leonid Iljič Brežněv (a.z.)

Peter Trník

Radoslav Šopík

sk dabing

Stanislav Pitoňák

Stano Král

Táňa Radeva

Vladimír Hrabal

PRIDAŤ KOMENTÁR