Liek na život (2016)

Liek na život - (2016) Český dabing

A Cure for Wellness

1. zdroj
Trailer
landscape

Film spustíte stlačením tlačidla play. Po stlačení tlačidla začnú vyskakovať reklamy, ktorými je potrebné sa preklikať. V reklamách sa môže vyskytovať hazard a erotický obsah.

Pred filmom sa môže prehrať takisto aj 20-30 sekundová video reklama.

Liek na život (2016)

Liek na život

A Cure for Wellness

2016 (16.02.2017)

146 min | Dráma | Fantasy | Horory | Mysteriózne | Sci-Fi | Thrillery

Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švajčiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až tak úplne dobrovoľný...


Domov » Dráma » Liek na život (2016)

A Cure for Wellness

cz dabing

Lék na život

Liek na život

Komentáre '1'

PRIDAŤ KOMENTÁR