Žiadny z videosúborov nie je uložený na našich serveroch a teda nezodpovedáme za porušovanie autorských práv. SOZA (Slovenský Ochranný Zväz Autorský) „uznáva, že použitie hypertextových odkazov a tzv. embedovacích kódov nie je verejným prenosom, resp. sprístupňovaním autorského diela verejnosti podľa platného Autorského zákona a teda nepodlieha licencovaniu.

Používaním našich stránok, užívateľ súhlasí s tým, že toto používanie žiadnym spôsobom neovplyvňuje jeho ochotu podporiť pôvodného autora filmov, ktoré môžete nájsť na našom webe. A ak ho ovplyvní, tak len takým spôsobom, že ho motivuje v podporovaní pôvodného autora filmov.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Stránka topfilmy.to odkazuje na videá, (inak povedané embeduje ich), pričom odkazovanie bolo súdom EÚ označené za legálne a teda neporušujeme žiadny zákon.
(zdroj č.1: http://www.scribd.com/doc/244360017/EuGH-C-348-13-Framing)
(zdroj č.2: https://edri.org/cjeu-embedding-copyright-infringement/)
(zdroj č.3: https://torrentfreak.com/embedding-copyright-infringement-eu-court-rules-141025/)

Sledovať audiovizuálny materiál môže používateľ iba v prípade, že disponuje legálne zakúpenou kópiou konkrétneho audiovizuálneho materiálu, alebo má splnomocnenie od vlastníka autorských práv daného audiovizuálneho materiálu. V prípade, že bude používateľ sledovať audiovizuálny materiál bez vyššie spomenutých náležitostí, porušuje autorský zákon (Zbierka zákona č. 618/2003). Spustením audiovizuálneho materiálu bez vyššie spomenutých náležitostí, preberá používateľ plnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené vlastníkovi autorských práv.

Vložené odkazy na filmy online sú umiestňované na náš online server a ako také majú iba informačný charakter. Upozorňujeme, že používanie a spúšťanie takýchto online súborov je zákonom postihnuteľné podľa platných noriem. Prosím dodržujte dané pravidlá a tak aj zákony.